Wijkcomité Salamander

Het Wijkcomité Salamander is opgericht op verzoek van de gemeente Veenendaal.

De contacten over zaken die de hele wijk betreffen worden via het comité met de wethouder besproken.
Het wijkcomité is opgericht in november 2008.

Wie zijn wij:

Voorzitter
  René van Elferen Lunenburg 28
 

René is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft jarenlang gewerkt bij ABP- Vermogensbeheer. Sinds 2003 is hij ondernemer en met mede-aandeelhouders als Hans de Boer (voorheen Voorzitter Task Forse Jeugdwerkloosheid) en Hans Kamps (Kroon SER lid) richt men zich op waardebepaling van grote vastgoed- en hypotheekportefeuilles en grote financieringen. René is getrouwd met Ellen.


Secretaris/ Hans Winkelman
penningmeester
 
 Sandenburg 3

Na een leerzame periode bij verschillende grote computerbedrijven als account manager en sales manager heeft Hans in 1978 Winkelman Computers opgericht. Een zeer succesvolle onderneming werkzaam voor gerenommeerde grote organisaties en multi-nationals.Sinds 2007 geniet Hans samen met zijn vrouw Monique van een pensioen.


Lid  Henk Bosselaar 

Walenburg 1
Henk heeft gewerkt als Research Engineer bij het Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam. Na zijn pensionering heeft hij met succes tal van activiteiten en werkzaamheden verricht als bestuurslid en manager van verschillende technische verenigingen. Al sinds 1992 is Henk actief in huisvesting- en welzijnsorganisaties ten behoeve van ouderen in Veenendaal en omgeving. Hij heeft daar veel ervaring mee opgedaan en daarom ook past zijn actuele aandachtsgebied “Welzijn” uitstekend binnen het WijkComité Salamander.

Lid  Jan de Jongste


 Sterkenburg 3
Jan (geboren in Rotterdam) heeft binnen het Wijkcomité de meeste Salamander-ervaringsjaren (hij woont er sinds 1973!).In zijn arbeidzame leven was hij gedurende meer dan 30 jaar werkzaam in de accountantsbranche (partner in één van de vier grote wereldwijde accountantsorganisaties) en bijna 10 jaar als (financieel) directeur in het bedrijfsleven en het onderwijs.Zijn vrouw Jansje al langer, maar sinds 2000 geniet ook Jan dagelijks van het - zoals dat op de reclameborden heet -“vorstelijk wonen in de Salamander”.
Lid  Hans Ploegsma
 Walenburg 2
Hans is geboren in Eindhoven en als goed Eindhovenaar met zijn werkzame leven gestart bij Philips. Hij is voor die tijd afgestudeerd aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Hans heeft veel internationale ervaring en is onder andere 10 jaar technische directeur in de Filipijnen en India voor Philips geweest en vervolgens vice-president Interface. In 1996 is hij gestart met het Executive Search Bureau Polanski & Partners. Hans is momenteel adviseur bij verschillende bedrijven.

Lid  Diana van de Hoek
 
Lunenburg 4
 

 
Diana is getrouwd met Ronald en ze heeft twee zoons.
Ze is geboren en getogen in Veenendaal. Ze runnen een familiebedrijf: De Hilversumse Steenhouwerij. Diana is gediplomeerd en werkt al geruime tijd in de apotheekbranche, eerst in Bennekom en nu jaren bij apotheek Kerkewijk in Veenendaal. Zij woont sinds 1989 aan de Lunenburg. Het hoeft geen betoog dat Diana Veenendaal en de omgeving erg goed kent hetgeen uitstekend van pas komt binnen het Wijkcomite Salamander.


De doelstellingen van Wijkcomité Salamander:
 • Contacten met de gemeente over het gemeentelijk groen en alle aanverwante zaken die onze wijk betreffen.
 • Het bevorderen van de veiligheid in de wijk.
 • De sociale contacten betreffende Welzijn en Zorg te verbeteren in het kader van o.m. de Wmo.
Hoe handelen we als Wijkcomité?

Nadat we met de conclusies uit een enquête onder de bewoners, bij aanvang van het WijkComité in 2008, hebben vastgesteld wat de doelstellingen en speerpunten moeten zijn en hoe naar de gemeente om wordt gegaan, zijn we gestart.
 • We willen in constructief overleg regulier met de gemeente komen tot oplossingen.
 • We willen dit concreet en pragmatisch doen waarbij we onze eigen verantwoordelijkheid als bewoners ook nemen.
 • Initiatieven vanuit de bewoners betreffende de wijk worden door het Wijkcomité van harte omarmd en voor zover mogelijk ook uitgevoerd.
 • We zijn dus geen club voor de barricades of een actiegroep.
 • We doen geen individuele gevalsbehandeling maar richten ons op zaken die grensoverschrijdend aan het individu zijn en de wijk betreffen.
 • We komen circa 6x per jaar bij elkaar of zoveel meer als nodig is en dat wordt meestal gedaan bij de voorzitter thuis.

Wat zijn de speerpunten in de afgelopen periode onder andere geweest?

 • In goed overleg met de gemeente is de geasfalteerde aansluiting Rondweg-West naar de nieuwe wijk Salamander 2 tot stand gekomen. Hierdoor wordt de verkeersdrukte in de wijk tot een minimum beperkt en dat is weer van belang voor de veiligheid en leefgenot.
 • Dit traject blijft de aandacht houden van het Wijkcomite opdat de aansluitingen vanuit Salamander 1 op Salamander 2 straks bij afronding van de nieuwbouw niet gaat leiden tot alsnog verkeersdrukte en onveiligheid.
 • Uitvoering van een nieuw groenplan voor Salamander 1 op veeler verzoek van de bewoners en de berkenbomen zijn vervangen inclusief de beplanting in de perken. De bewoners hebben via een enquete inspraak gehad over welk soort groen en bomen er moesten komen en dit is ook door de gemeente zo uitgevoerd.
 • Onderhoud bestaand groen en wegen- en troittoironderhoud. Ook dit is inmiddels gerealiseerd.
 • Besproken is met de gemeente de recente inbraakgolf aan de hand van de door het Wijkcomité aangeleverde concrete cijfers en adressen waar ingebroken is of een poging daartoe is gedaan. Naast de extra alertheid en meldingen door de bewoners zelf hebben ondermeer extra politiesurveillances plaatsgevonden en bij meldingen werd veel meer adequaat gereageerd.
 • We hebben een goed bezochte bewonersavond in het gemeentehuis georganiseerd waarin de speerpunten aan de orde zijn geweest en getoetst is of we nog op de goede koers zaten. Het is plezierig te constateren dat bewoners, naast een bewonersavond, ook in het algemeen goed en actief betrokken zijn en van zich laten horen.