Welkom!


Welkom op de site van het Wijkcomité Salamander!

Onze in het groen gelegen wijk in Veenendaal bestaat nu uit de hiernaast afgebeelde straten en vormt daarmee Salamander 1. De uitbreiding in Salamander 2 volgt.


U wordt als bewoners van harte uitgenodigd zich bij ons te melden als er iets is betreffende de wijk en uw leefomstandigheden.

Alleen op deze manier krijgen we een mooie samenspraak met elkaar en vervolgens ook met de gemeente. Dit gaat tot op heden heel erg goed. Wat het Wijkcomité kan doen voor u en voor ons allen, en wat zij heeft gedaan, leest u op deze site.

Uitbreiding van de wijk Salamander

De gemeente heeft besloten dat ook de Kerkewijk-West vanaf de Rondweg tot de Bergweg bij het Wijkcomité gaat horen.

Nader informatie volgt in een later stadium.