De kastelenZuylenburg
Raadsbesluit 3 - 11 – 1966
De ridderhofstad Zuilenburg, was gelegen aan de Langbroekerwetering; de vroegst bekende vermelding is in 1402; hij werd in 1536 erkend als ridderhofstad.
Sterkenburg
Raadsbesluit 3 - 11 - 1966
Kasteel Sterkenburg aan de Langbroekerwetering; gebouwd op en aan de overblijfselen van een dertiende eeuws slot.

Lunenburg
Raadsbesluit 3 - 11 - 1966
Kasteel Lunenburg ligt aan de Langbroekerwetering. Lunenburg werd als ridderhofstad erkend in 1538. Burgemeester en wethouders gebruikten in hun voorstel tot het geven van straatnamen eindigend op -burg in de wijk Salamander als beweegreden de nabijheid van het Huis Prattenburg.


Sandenburg
Raadsbesluit 3 - 11 - 1966
Kasteel Sandenburg, is gelegen aan de Langbroekerwetering. Het ontstond uit een in de dertiende of veertiende eeuw gebouwde burcht.Walenburg
Raadsbesluit 3 - 11 - 1966
Kasteel Walenburg aan de Langbroekerwetering, vrijwel tegenover Kasteel Sandenburg. Van Walenburg werd al in 1250 melding gemaakt; de woontoren stamt uit de veertiende eeuw.